28 de març de 2009

Exposició de calvaris a Sitges


-->
Miquel Marzal i Ortiz (Grup Pessebrista de Sitges)
Per a la Setmana Santa d’enguany, el Grup Pessebrista de Sitges està preparant l’11a Exposició de Calvaris a la vila, que es podrà visitar al Palau del Rei Moro, situat al carrer d’en Bosc, núm. 10-12, els dies dimecres 8 d'abril, de 20 a 23h, dijous 9 d'abril, de 18 a 22h i divendres 10 d'abril, d'11 a 21 h.
Des de l’any 2007, el Grup Pessebrista ha assumit el compromís d’organitzar una exposició de calvaris amb periodicitat biennal. Per tant doncs, enguany, com vèiem abans n’hi haurà una de nova on s’hi podran veure les següents escenes: “Jesús entrant a Jerusalem”, “Sant sopar”, “Agonia de Jesús a l'hort de Getsemaní”, “Ecce Homo”, “Jesús ajudat per Simó de Cirene”, “La Verònica eixuga el rostre de Jesús”, “Crucifixió de Jesús”, “Davallament de Jesús de la creu”, “Resurrecció de Jesús” i “Les caramelles”. Les figures són obra dels escultors i artesans: Martí Castells, José Luis Mayo, Manuel Muns i Joan Colomé.
La primera mostra de calvaris que es realitzà a Sitges fou el 1940, sota el títol “Exposición de Dioramas Sacros de la Pasión y Muerte de Ntro. Señor Jesucristo” i va ser organitzada dins de la Delegación Local de Sitges de la Central Nacional Sindicalista, la qual estava vinculada a Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. L’exposició va fer-se a la "Casa sindical", situada al carrer Illa de Cuba núm. 7 i constava de 9 diorames, amb figures de l'escultor Vicenç Muns i construïts per diferents components d’aquesta delegació sota la direcció del reconegut pessebrista sitgetà Josep Artigas i Serveto, qui ha estat el mestre de la majoria dels pessebristes de Sitges. Aquests diorames eren: “Jesús entrant a Jerusalem”, “Agonia de Jesús a l'hort de Getsemaní”, “Petó de Judes”, “Flagel·lació de Jesús”, “Ecce Homo”, “Jesús camí del Calvari”, “Crucifixió de Jesús”, “Davallament de Jesús de la creu” i “Sant sepulcre”.
La iniciativa no va tenir continuïtat i la següent mostra de calvaris no va organitzar-se fins trenta-sis anys després, concretament la Setmana Santa de 1976. Sota el títol “Vida de Cristo en dioramas” i realitzada per a ajudar els infants amb disminució psíquica, a la sala d'exposicions de Maricel s’exposaren 25 diorames representatius de diferents moments de la vida de Jesús, amb figures de l'escultor Muns cedides per Jordi Pañella Virella. Aquests diorames eren: “Anunciació a Maria”, “Visitació de Maria a Elisabet”, “Buscant posada”, “Anunciata”, “Naixement”, “Adoració dels Reis d'orient”, “Fugida i descans a Egipte”, “Casa de Natzaret”, “Sermó de Jesús a la muntanya”, “Jesús entrant a Jerusalem”, “Sant sopar”, “Agonia de Jesús a l'hort de Getsemaní”, “Jesús davant el Sanedrí”, “Flagel·lació de Jesús”, “Jesús coronat d’espines”, “Ecce Homo”, “Jesús camí del Calvari”, “Jesús clavat a la creu”, “Crucifixió”, “Mort de Jesús (llançada)”, “Davallament de Jesús de la creu”, “Jesús jaient”, “Sant enterrament”, “Sant sepulcre” i “Resurrecció de Jesús”. La dirigí el pessebrista Josep Maria Artigas, fill de Josep Artigas i Serveto, i hi col·laboraren artísticament els també pessebristes: Josep Aleacar Casanovas, Josep i Ramon Artigas, Josep Maria Carbonell, Artur Duch, Jordi i Magí Pañella, Antoni Vigó Marcé i Eduard Carreró.
La tercera exposició de diorames de calvaris no va tardar en organitzar-se tants anys, fou el 1983. Es dugué a terme al Studium de la rectoria, durant la Setmana Santa d’aquell any i fou obra dels pessebristes: Arcadi Amorós, Josep Aleacar Casanovas, Artigas, Artó, Antoni Daza-Rosas, Pañella, Josep Maria Carbonell, Antoni Vigó Marcé i Sanahuja. Les figures les cedí, també aquesta vegada, Jordi Pañella Virella.
La quarta mostra de calvaris no consistí exactament en una exposició de diorames. Fou per la Setmana Santa de 1984 i constà en l’exposició de la col·lecció de misteris en miniatura del pessebrista sitgetà Ramon Gumà i Camps, reconegut pels seus pessebres populars de grans dimensions. Es realitzà al Studium de la rectoria i en benefici de la reconstrucció de l’orgue barroc de l’església parroquial de la vila. La col·lecció abans esmentada està formada per una sèrie de misteris de Setmana Santa, les figures dels quals les encarregà Ramon Gumà a l’escultor Martí Castells i els corresponents tabernacles a l’escultor Manuel Muns. Actualment, pot veure’s a l’ermita del Vinyet de Sitges.
Des de l’any 1993, les exposicions de calvaris a Sitges són organitzades pel Grup Pessebrista i es poden visitar al Palau del Rei Moro. El 1993 s’exposaren alguns dels misteris de la col·lecció de Ramon Gumà i Camps i va fer-se en reconeixement a la seva trajectòria pessebrística i al seu esforç per a difondre aquesta tradició. De llavors ençà les mostres han tornat a consistir en diorames construïts pels mateixos pessebristes del grup. Concretament, hi ha hagut exposicions els anys 1997, 1999, 2000, 2003 i 2007.