4 d’abril de 2009

Aportació dels caputxins a la cultura catalana

El passat 31 de març es va presentar a la Facultat de Teologia de Catalunya el setè volum d'una sèrie històrica que fra Valentí Serra de Manresa publica a la col·lecció Col·lectània Sant Pacià titulat Aportació dels framenors caputxins a la cultura catalana: des de la seva fundació a la Guerra Civil (1578-1936). L'obra va ser glosada pel doctor Joan Ferrer, professor de la Universitat de Girona, i per Mn. Joan Bada, professor emèrit de la Universitat de Barcelona i de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Segons va explicar Joan Bada, els caputxins són tradicionalment molt populars a l'Europa occidental, i Catalunya no és una excepció. A més, Bada va comentar que aquest llibre està dedicat a aprofundir les tradicions que generava l'exercici de la paraula: predicació, missions populars i celebració del sagrament de la penitència. Els caputxins van formar part d'ambaixades de pau en moments difícils pel que fa al vessant social i polític.
Durant l'acte, el ministre provincial dels caputxins de Catalunya, fra Jacint Duran, va ressaltar que tant és cultura la filosofia o la literatura més elevada, com coses més senzilles, com ara la cuina o els pessebres. Precisament els pessebres també tenen el seu espai en aquesta magna obra de fra Valentí Serra.
Fra Valentí Serra i Fornell (Manresa, 1959), és religiós caputxí i sacerdot. Doctor en Història per la Universitat de Barcelona. Col·laborador científic de la Facultat de Teologia de Catalunya (2007) forma part, alhora, del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona (1997). Des de l'any 1987 és l'arxiver provincial dels caputxins i el director de la Biblioteca Hispano-Caputxina. Corresponsal a Barcelona de la Revue d'Histoire Ecclésiastique (Universitat de Lovaina) i membre del consell de redacció de la revista Analecta Sacra Tarraconensia (Balmesiana), és també redactor de la revista de crítica bibliogràfica Índice Histórico Español, fundada l'any 1953 per Jaume Vicens Vives i editada pel "Centro de Estudios Históricos Internacionales".
Per al col·lectiu El Bou i la Mula és un honor comptar amb la propera col·laboració de fra Valentí, que ja està treballant en un recull de textos de diversos de temàtica pessebrista escrits per frares caputxins. Si Déu vol, serà el proper número de la col·lecció ...i el pessebre. N'informarem puntualment.
Podeu trobar més detalls sobre la presentació del llibre de fra Valentí a flama.info.