28 de juny de 2009

Nadal a Barcelona

"El pessebre era un pessebre de l'estil que a mi m'agrada. No era l'obra d'art d'un mestre pessebrista: era la improvisació d'un bon burgès barcelo0ní que, en acostar-se el nadal, complí amb bona voluntat, amb traça i amb il·lusió el seu deure de pare de família. Entaforat al primer prestatge d'un armari raconer, triangular i profund, el nostre pessebre tenia una gran intimitat que altres pessebres no tenien. "
(...)
"... era un pessebre català, poblat de gent catalana i de bestiar d ela terra. La mula era de Vic - ho portava escrit a la cara; el bou era un bou del Lluçanès;..."

Aquests dos fragments formen part de l'article Nadal a Barcelona procedent del llibre Periodisme d'Eugeni Xammar. El teniu a disposició a l'Arxiu del El Bou i la Mula.

Aquest arxiu que mica en mica va incorporant interessants documents digitalitzats, es nodreix de l'arxiu en paper del nostre Col·lectiu i també de les aportacions que ens feu molts dels simpatitzants i lectors. Us ho agraïm molt. És una bona manera de compartir allò que coneixem, allò que fa temps que tenim desat pel seu interès com a pessebristes.