15 de juny de 2011

Pessebres a En Patufet (1)

Estic "pentinant" la mítica revista "En Patufet" a la recerca de pessebres o de referències pessebrístiques. Només començar ja n'he trobat una, en el número 50 del dia 10 de desembre de 1904.

"A més, com ja sabeu, en aquesta diada [parla de la Puríssima] se fa la primera fira de pessebres, o sia objectes propis per a guarnir aquestes representacions del naixement de Nostre Senyor, costúm que també ve de molt antich, de modo que's diu fou Sant Francesch qui comensá a fer pessebres costum que s'ha arrelat de tal manera que's conta que se n'han fet de molt notables fins en las mateixas iglesias, y no parlem de les veritables festas que s'organisavan entre klas familias ab asistencia de parents i amichs y que allí reunits a l'entorn del pessebre s'hi cantavan cansonetas anomenadas de Nadal ab veritable divertiment de tots (...)"

Peu de dibuix:
"Sense ser un milionari / per Santa Llússia's pot ser / no gastant gayre diner/ un excelent propietari."