1 de desembre de 2011

Pessebres a les escoles

-->Tres de cada quatre escoles públiques de Catalunya fan el pessebre com a activitat escolar. En dues de cada tres es tracta d’una activitat que implica tota l’escola.

Fer el pessebre és una activitat educativa apreciada per molts centres escolars. Aquest és el resultat d’una recerca promoguda pel nostre col.lectiu en la que es pot constatar om en la majoria d’escoles públiques de primària de Catalunya es fa el pessebre com a activitat educativa pròpia de les festes de Nadal. Un 75% dels centres enquestats manifesta que aquesta és una activitat que forma part de les celebracions de l’escola, en un 50 % dels casos es tracta d’una activitat que implica tota l’escola i el pessebre forma part de la decoració nadalenca, mentre que el 25% dels casos restants es tracta d’una activitat que només es porta a terme en algunes classes. Un 14 % dels centres afirmen que abans feien el pessebre i ara no el fan, mentre que en un 11% diuen que no s’ha fet mai en aquella escola.

Més enllà del seu innegable simbolisme religiós, el pessebre és una activitat pròpia de la cultura popular i tradicional de Catalunya. Fer el pessebre és una manera de fer una representació de la pròpia societat, al voltant d’un esdeveniment singular com és el naixement de Jesús. El pessebre va més enllà del que podria ser una mera representació històrica d’uns fets per esdevenir un veritable drama d'origen en el que s’hi posen de manifest valors propis de la nostra societat.

Els valors educatius que té el pessebrisme han estat posats de manifest en diverses ocasions pel Col·lectiu El Bou i la Mula , en les seves recerques, publicacions, conferències i cursos dedicats a aquest art en els que reivindiquen la necessària actualització que ha de fer el llenguatge artístic del pessebre. El pessebrisme que es fa a les escoles sovint s’escapa de les formes tradicionals de fer el pessebre i incorpora de forma molt interessant la creativitat dels infants i dels mestres per crear pessebres plens d’emoció, en els quals s’hi veu la vida de la pròpia escola. 

En aquest mateix blog estem veient cada setmana diversos exemples de pessebres escolars, procedents d'escoles molt diverses tan públiques com privades cristianes o privades laiques.