29 de gener de 2012

Pessebres escolars: Centre Ventijol de Blanes

Al Centre Ventijol, de Blanes han fet un pessebre amb tren inclòs.
L’escola Ventijol es una escola pública que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Des de l’any 1969 els alumnes amb necessitats educatives especials estaven repartits en aules ubicades en centres ordinaris de Blanes. Degut a l’increment de l’alumnat, va ser el 1982, que es va crear el nou centre d’Educació Especial Mare de Deu de l’Esperança i el 1983 es va denominar Ventijol (brisa).