18 de març de 2012

Exposició de calvaris a Sitges

Els amics del Grup Pessebrista de Sitges ens fan saber que estan preparant la 13a Exposició de calvaris a Sitges. Setmana Santa 2012. Serà els dies 4, 5 i 6 d’abril, de dimecres a divendres sants, al Palau del Rei Moro, coincidint amb l’exposició del misteri del Sant Sepulcre.

Horari: el dimecres dia 4 de les 19h a les 23h, dijous dia 5 de les 18.30h a les 22h i divendres dia 6 de les 11h a les 21h.

Diorames exposats: “Jesús entrant a Jerusalem”, “Sant sopar”, “Agonia de Jesús a l'hort de Getsemaní”, “Flagel·lació de Jesús”, “Ecce Homo”, “Jesús ajudat per Simó de Cirene”, “Jesús camí del Calvari”, “Crucifixió de Jesús”, “Davallament de Jesús de la creu” i “Resurrecció de Jesús”. Les figures són obra dels mestres Castells, Mayo i Muns.

Hi ha diverses associacions pessebristes que, en un moment o altre, han fet exposicions de calvaris, però sembla que costa que tinguin una certa continuïtat. Per això felicitem als pessebristes de Sitges, i demanem que ens feu conèixer altres exposicions semblants que es puguin organitzar a Catalunya.