17 de juliol de 2012

Els carlins i els sants d'OlotM'ha agradat llegir el llibre d'Alexandre Cuéllar i Bassols Els "Sants d'Olot". Història de la imatgeria religiosa a Olot (Olot, 1985). És d'aquells llibres que traspuen la passió del seu autor pel tema tractat, i això fa que el que hauria de ser una obra per erudits es llegeixi molt fàcilment.

M'ha agradat que Cuéllar exposi i comenti tots aquells elements que van portar a la creació del primer taller de sants d'Olot, però que no acabi de definir sobre quina va ser la principal motivació de Josep Berga, Joaquim Vayreda i Valentí Carrera a l'hora de fundar, l'any 1880, "El arte cristiano". La voluntat de donar sortida professional als alumnes de l'Escola de Belles Arts, el coneixement dels artesans de Saint Sulpice, a París, la vinguda a Olot d'artistes italians que treballaven el guix, el taller de sants que l'any 1871 Miquel Castellanas havia creat a Barcelona... són elements a tenir en compte a l'hora d'entendre per què van aparèixer els tallers de sants a Olot.

Cuéllar no és que no es mulli, al contrari, simplement deixa constància d'aquests fets i ens fa notar que és molt difícil explicar quines podien ser les motivacions darreres que van portar als fundadors d'”El arte cristiano” a fer aquell pas.

Amb tot, em permetreu que fantasiegi, i que faci una hipòtesi: a Olot van fer sants perquè es va perdre la tercera guerra carlina. És prou sabut que l'any 1883 Marian Vayreda (1853-1903) va entrar a “El arte cristiano” i, segons Alexandre Cuéllar, la seva aportació va ser decisiva per consolidar el negoci. Marian Vayreda va escriure Records de la darrera carlinada, una obra on evoca els records de la seva participació a l'estat major de Francesc Savalls. Si els carlins haguessin guanyat la guerra, Marian Vayreda, molt probablement, hauria assumit responsabilitats de govern. L'ideari tradicionalista i catòlic que es desenvolupava amb la creació d'”El arte cristiano” marcaria el govern dels carlins... Si els carlins haguessin guanyat la guerra... ¿hi hauria hagut la necessitat i el temps per crear el primer taller de sants? Qui ho sap... és una hipòtesi més per afegir a la llista...