17 d’octubre de 2014

2º ENCUENTRO INTERNACIONAL PESEBRISTA A COLOMBIA

Durant la presentació de la meva ponència
La corporación Taller del Pesebre d'Antioquia de la ciutat de Medellín a Colòmbia va organitzar amb èxit el 2º Encuentro internacional pesebrista.

Uns 90 assistents dse diversos punts del país van poder gaudior de conferències tallers i tertúlies sobre diferents aspectes del pessebrisme. Els convidats internacionals vam ser,a més de jo mateix, els Srs. Claudio Mattei d'Itàlia i Raúl Trujillo de màxic i la Sra. Mònica de la Rúa d'Argentina.

L'assistència aquest congrès ha estat una experiència molt positiva, especialment per constatar el coratge i les ganes d'aprendre que tenen els companys colombians així com per evidenciar com l'afició pessebrística està ben arrelada en molt diversos paisos. 

Vaig poder veure que la preocupació pel pessebrisme bíblic o historicista està molt arrelada gairebé com a única possibilitat contemplada per a fer el pessebre. Totes les conferències partien d'aquest marc i no anaven més enllà dels grans relats ja sabuts i abastament repetits sobre el pessebrisme. Conferències totes elles molt ben preparades i documentades però sense novetat. Potser l'excepció va ser la que va presentar sobre com construir arbres el Sr. Trujillo de Mèxic que va sorprendre per la capacitat d'observació de la natura i pel rigor tècnic en la reproducció dels diferents tipus d'arbre.

La conferència que jo vaig presentar, basada en la possibilitat de pensar nous llenguatges per al pessebre va ser rebuda amb expectació i amb sorpresa. Vaig intentar explicar la necessitat que tenim els pessebristes d'anar més enllà de la representació historicista del Naixement. Molta gent em va venir a trobar a l'acabar la presentació agraint el discurs que vaig proposar. Això em va fer pensar en la necessitat que hi ha en el món pessebrista, d'allà i tembé d'aquí, d'obrir la mirada i d'acceptar noves possibilitats expressives. També hi va haver, lògicament, qui no va voler entrar en el joc i es va sentir molest amb el meu discurs.

Vaig veure bons pessebres, vaig coneixer persones excel.lents i vaig rebre un acolliment impecable per part dels organitzadors. Una expriència inoblidable.


Claudio Mattei, Raúl Trujillo, Mònica de la Rúa, Nora Trujillo i Enric Benavent

Fent de jurat dels pessebres presentats al concurs

Taula final de conclusions del congrès