28 de desembre de 2016

L'ARXIU CATÀ 4: Los olvidados Santos Inocentes

L'any 1980 es publicava a La Vanguardia  aquest article de Luis Bettonica on explica la festa dels Innocents, de vegades mal coneguda.

És el document 667 de l'Arxiu Catà