8 de febrer de 2017

ARXIU CATÀ 10: Figurillas de pesebre

El P. Basili de Rubí escrivia l'any 1947 aquest article on reivindica que hi haura d'haver figuretes de pessebre populars i de qualitat.
Arxiu Catà n. 76