12 d’abril de 2017

ARXIU CATÀ 19: La construcció de calvaris

L'any 1936 un article signat per J.S. a La Veu d catalunya es lamentava que la tradició dels calvaris no acabava d'arrelar a Catalunya. És el document 183.