19 d’abril de 2017

ARXIU CATÀ 20: Iconografía del Nacimiento

Luis Fontes publicava l'any 1942 a La Vanguardia aquest article sobre la iconografioa del pessebre. Document n. 194.