28 de desembre de 2017

Herodes i els innocents

L'evangelista Mateu introdueix en el relat de la infància de Jesús l'episodi en que els savis que venen d'Orient visiten el rei Herodes (rei de Judea, Galilea, Samaria i Idumea des del 40 al 4 aC). Herodes, molest per que els savis han vist una estrella que anuncia el naixement del rei dels jueus decideix que acabarà amb aquell infant. 

L'evangelista diu que els savis, advertits en somnis per un àngel de les intencions d'Herodes se'n tornen per un altre camí per no haver-li de donar explicacions d'on estava l'Infant. Aquest fet fa entrar en colera Herodes qui determina que tots els infants menors de dos anys han de morir.

Aquest relat de la persecució de Jesús està intencionalment situat en el text que Mateu escriu per a una comunitat de cristians que majoritàriament s'havien convertit del judaisme. Jesús és presentat al llarg de tot l'evangeli de Mateu com el nou Moisès, és a dir el qui porta la nova llei divina. Recordem que Moisès també va sobreviure a una matança de nadons que un indeterminat faraó va decretar per evitar que els jueus (que vivien com a presoners a Egipte) es reproduïssin més del compte.

Els dos textos evangèlics que narren la infància de Jesús estan carregats de simbologia i de imatges que prefiguren el Crist adult en el Jesús infant. 

D'aquest fragment de l'evangeli el que més m'agrada és com s'ha representat en l'art l'escena del somni dels savis. A la Catedral de Barcelona, també hi és. A veure quin dia la trobem en un pessebre...

St. Lazare, Autun, França. S. XII

Salteri Royal. Anglaterra S. XIII. British Library

Santo Domingo de Soria. S. XIII