15 d’abril de 2019

Pessebres a Notre Dame

Nadal 2016
Les darreres visites que vaig fer a Notre Dame estaven dedicades al pessebre. Quan era pels volts de Nadal gaudint de la proposta de pessebre contemporani que durant alguns anys es va instal·lar a sota del fris medieval que representa les escenes del naixement. Quan era fora de la temporada de Nadal, directament gaudint d'aquest fris tan detallat i complet.


L'altar de la catedral parisina està envoltada de dos frisos que relaten d'una banda els evangelis de la infància, amb totes les escenes des de l'anunciació a Maria fins a la Fugida a Egipte, i de l'altra les diverses aparicions del Crist Ressuscitat. És a dir, la celebració de l'Eucaristia estava embolcallada dels relats gràfics de l'inici i del final de la vida de Jesús.


L'any 2009 hi vaig contemplar un fantàstic pessebre a sota del fris de la infància. Un pessebre que tenia com a centre d'interès el concepte de la llum. Amb una tecnologia molt acurada s'anaven il·luminant i acolorint amb llum les figures dels relleus del fris. Mica en mica, fent aparèixer els diversos personatges del relat. La riquesa dels relleus medievals il.luminats amb tecnologia del s. XXI. Una simbiosi perfecte que em va emocionar.

Nadal 2009

Escric aquestes ratlles corprès per l'incendi, i amb l'esperança que en ser relleus de pedra, aquests dos frisos se salvin de la destrucció.