25 de setembre de 2019

El pessebre de Sant Ignasi de Loyola


Als Exercicis espirituals de Sant Ignasi podem trobar un exercici de contemplació dedicat al pessebre. Ignasi proposa que hom entri a formar part de l'escena, visualitzant el camí que van fer Josep i Maria des de Natzaret fins a Betlem. Proposa també fixar-se en les persones de Josep i Maria i el recent nascut Jesús, fent-se ell mateix un "pobret esclau indigne, mirant-los, contemplant-los i servint-los en les seves necessitats, com si estigués allí present".


L'esmalt que decora el sagrari de La Cova de Manresa representa aquesta escena.

Una vegada més veiem com el pessebre és una manera de representar-nos a nosaltres mateixos en l'escena del Naixement.