26 de març de 2020

POESIA i pessebre. Jordi Colomer del Romero

Jordi Colomer del Romero 

Del llibre De Nadal a sant Esteve
Barcelona 1982 Els nins davant el pessebre


Veniu al pessebre,

oh nins tots, veniu,

que avui el fred gebre

fulgura joliu,

car dins l’establia

el fred s’és mudat

en goig i alegria

pel Jesuset nat.Present és el Pare,

el més bell present,

en eixa nit clara,

pel món bo i dolent;

els àngels tots frisen

per veure’L dormint,

tan bells ens encisen...

més bell és el Nin.