9 d’abril de 2020

POESIA i pessebre. Hilari d'Arenys, ofc.


Hilari d’Arenys, ofc.
Publicat a “Catalunya Franciscana”  Desembre 1979
Cançó de fer el pessebre
Comencem a casa
un pessebre xic.
Té màrgens i rasa,
un parlar bonic,

una casa bella,
Figura de J.L. Mayo

un parell de bous,
una dona vella
amb un sac de nous.

Un gall que espingueja
a dalt d’un pedrís,
un que fadrineja
i se sent feliç

perquè marxa i canta
cap al sant Portal
aquesta nit Santa
de nostre Nadal.