10 de desembre de 2021

Les figures d'Olot

En argot pessebrista quan parlem de "figures d'Olot" ens refereim a una gran varietat de figures produides en les moltes fàbriques de sants que hi havia a la capital de la Garrotxa. L'any 1880 Joaquim Vayreda, Josep Berga  i Valentí Carrera van fundar el primer taller de sants d'Olot anomenat "El Arte Cristiano" amb una doble intenció, donar feina als alumnes de l'escola pública de dibuix d'Olot i també de dignificar la imatgeria religiosa. 

Les primeres imatges que es van fer a El Arte Cristiano eren peces úniques, probablement de fang. En un dels viatges que els germans Vayreda van fer a París van conéixer la indúsrtia d'imatges religioses més important d'aquell moment que hi havia al barri se Saint Sulplice. Van pensar que la manera de treballar les imatges podia res molt adequant portar-la a Olot i ja al 1884 es comencaren a fer imatges en cartró fusta, un material molt mes lleuger que el fang fet d'escaiola, aigua i una barreja de diferents coles, d’origen animal i també sintètic que permetia fer reproduccions més lleugeres i de totes les mides.

A l’època de més esplendor, els anys quaranta del segle XX, va arribar a haver-hi a la capital de la Garrotxa una quarantena de tallers. Hi havia en total prop d’un miler de treballadors. Moltes d'aquests tallers feien figures de pessebre, amb el mateix procediment que feien els sants. Malauradament molts dels motlles d'aquests tallers han desaparescut. En l'actualitat només es poden aconseguir figures de pessebre al taller de El Arte Crsitiano, que és també la seu del Museu dels sants d'Olot.

Ens falta molta informació per poder identificar les figures en referència al taller de procedència i també en relació a l'autoria dels seus originals. Una feina de recerca que caldrà fer algun dia per així deixar d'anomenar "figura d'Olot" a qualsevol peça que ens sembla que prové d'aquests tallers.

Taller Arte Olotense

Taller Arte Cristiano

Taller Arte Cristiano

Taller Arte Cristiano