28 de febrer de 2022

Per què fem el pessebre. Fra Valentí ho explica


 Un video recuperat de l'any 2017 explica amb molta claredat i brevetat alguns aspectes del pessebre popular.